Klejenie:

1. Nakładać punktowo lub pasmami na jedną z powierzchni

2. Ścisnąć klejone części (przed utworzeniem naskórka)

3. Pozostawić do utwardzenia

Uwaga! Spoina powinna mieć co najmniej 2 mm grubości