SZKŁO to substancja o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, powstałego w wyniku przechłodzenia stopionych surowców, głównie minerałów i innych surowców nieorganicznych. Z prostych składników, takich jak: czysty piasek kwarcowy, soda i wapień można otrzymać szkło. Brak uporządkowanej struktury w przestrzeni zbliża szkło do cieczy, natomiast sztywność i kruchość do ciał stałych. Szkło ma kilka pożytecznych cech: nie przewodzi ciepła ani elektryczności i ma twardą powierzchnię nie reagującą z większością chemikaliów. Szkło w stanie ogrzewania stopniowo mięknie i powoli przechodzi w gęstą ciecz. W czasie oziębiania ciecz staje się coraz mniej płynna, stopniowo przechodzi w masę plastyczną dającą się formować, aż wreszcie zastyga w postaci zupełnie sztywnej.

SZKŁO PŁASKIE FLOAT to szkło bezbarwne służące do szerokiej gamy zastosowań. Szkło płaskie float produkowane tą metodą ma prawie idealnie gładką powierzchnię, brak zniekształceń i wad optycznych. Dostępne w szerokim zakresie grubości. Szkło to jest produktem, które jest przetwarzane na szyby zespolone, szkło hartowane, laminowane, matowe, lakierowane itp.